Większy akumulator do UPS, wydłużenie czasu podtrzymania zasilania.

Czas awaryjnej pracy na bateriach zależny jest głównie od pojemności banku akumulatorów. W większości urządzeń UPS możliwe jest wydłużenie czasu autonomii poprzez prostą rozbudowę  baterii. Dla uzyskania większej pojemności kolejne gałęzi należy dołączać równolegle - zachowując takie samo napięcie.

Przy rozbudowie należy zwrócić uwagę, na to że zasilacze UPS projektowane są na określoną wydajność i warunki pracy. Pomimo teoretycznej możliwości rozbudowy banku akumulatorów do dowolnych rozmiarów są pewne ograniczenia w zakresie zwiększania pojemności, które należy brać pod uwagę.

Ograniczenia mogące utrudnić lub uniemożliwić rozbudowę pojemności akumulatorów:

Zastosowanie akumulatora o mniejszej pojemności niż montowana fabrycznie również jest możliwe. W tym wypadku jednak nie ma już tak dużej dowolności. Wraz ze zmniejszeniem baterii akumulatorów spada oczywiście czas podtrzymania.

Zbyt duży prąd ładowania

Ograniczeniem może być również prąd ładowania. Akumulator nie powinien być ładowany zbyt dużym prądem, najczęściej jako górną granicę podaje się 30% pojemności akumulatora. Czyli dla akumulatora 65Ah maksymalny prąd łasowania to około 20A.

Zbyt intensywne ładowanie akumulatora, prądem większym niż zalecany, może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia.

Zależność czasu pracy od temperatury otoczenia

Na dostępną pojemność a co za tym idzie czas pracy na bateriach, wpływ ma temperatura akumulatorów. W związku z tym szacując wymaganą pojemność pod uwagę trzeba brać najniższą temperaturę, przy której zasilanie ma się odbywać z baterii.

Pojemność znamionowa dla większości akumulatorów podawana jest w temperaturze 20 - 25 st. C. W temperaturze 0 stopni C ten sam akumulator zaoferuje około 80% pojemności nominalnej a w -20 st. C już tylko około 60%.

Szczególnie dla akumulatorów pracujących na zewnątrz, przy liczeniu minimalnej pojemności, powinna być uwzględniania najniższa możliwa temperatura otoczenia.