Czas podtrzymania po wymianie akumulatorów w UPS.

Zasilacz UPS może mieć elektroniczne ograniczenie dostępnej pojemności. W takiem urządzeniu rozbudowania baterii akumulatorów nie przyniesie spodziewanego rezultatu. Ograniczenie spowoduje zakończenie pracy bateryjnej pomimo tego, że napięcie na akumulatorach dalekie jest jeszcze od bezpiecznej granicy napięcia odcięcia. Zadziała „licznik” pobranych amperogodzin.

Możliwe jest również, że przed rozpoczęciem ładowania urządzenie wykona szybki test pojemności akumulatorów poprzez sprawdzenie rezystancji wewnętrznej. Wynik znacznie odbiegający od projektowanej pojemności uznany może zostać za błąd i urządzenie przerwie pracę.

Część urządzeń po wymianie bardzo wyeksploatowanych akumulatorów nadal ma zapamiętaną niską pojemność i po wymianie akumulatora na nowy wymagać może zresetowania - odświeżenia ustawień. Czasem wystarczające jest kilkukrotne rozładowanie pod małym obciążeniem i ponowne naładowanie. Po takim zabiegu urządzenie przystosowuje się do nowych warunków i wykorzystuje całą dostępną pojemność. Urządzenia wyposażone w możliwość zarządzania za pomocą komputera PC mogą wymagać kalibracji przy pomocy dołączonego oprogramowania.

Podobna do wymiany akumulatorów starych na nowe sytuacja występuje przy rozbudowie banku akumulatorów. Przy założeniu, że dodatkowe akumulatory podłączone są równolegle do tego samego złącza, elektronika zasilacza rozpoznaje je jako jeden zespół akumulatorów. W związku z tym w sytuacji gdy po rozbudowie banku akumulatorów nie odnotowaliśmy spodziewanego zwiększenia czasu podtrzymania można zastosować zabiegi podobnie jak przy wymianie bardzo zużytych akumulatorów na nowe o takich samych parametrach fabrycznych.