Akumulator do alarmu jaki wybrać, jak testować?

Akumulator do systemu alarmowego

Podtrzymanie zasilania systemu alarmowego to jeden z filarów skuteczności tej formy zabezpieczenia majątku. System alarmowy pozbawiony awaryjnego zasilania może być w prosty sposób zneutralizowany przez włamywaczy przez odcięcie dopływu energii elektrycznej. Dostęp do bezpieczników najczęściej jest bardzo łatwy ponieważ główne zabezpieczenia zlokalizowane są w skrzynce licznikowej, przed domem.

Awaryjne zasilanie systemu alarmowego projektuje się tak aby wystarczyło na 10-20 godzin autonomicznej pracy. Dłuższa awaria zasilania może również zostać wykorzystana jako okazja do włamania.

Jaki akumulator do systemu alarmowego ?

Akumulator zasilający system alarmowy powinien wystarczyć na wiele godzin co za tym idzie jego rozładowanie jest z założenia mało intensywne. Dzięki temu możliwe jest zastosowanie akumulatorów o stosunkowo małej wydajności prądowej - standardowych. Wydajność takich baterii pracujących na powolnym rozładowaniu jest tylko minimalnie niższa od wydajności akumulatorów z grupy High Rate (mocowych).

Ilość cykli jaką jest w stanie wytrzymać akumulator stosowany w alarmie najczęściej też nie jest najważniejszym czynnikiem. Wyjątkiem są instalacje pracujące w terenie - zasilanie z akumulatorów jako podstawowego źródła zasilania. W również akumulatory instalowane tam gdzie z założenia długotrwałe awarie zasilania zdarzają się średnio kilka razy w miesiącu powinny odznaczać się wyższą odpornością na pracę cykliczną.

System zabezpieczeń

Rozproszenie zasilania awaryjnego systemów alarmowych, przeciwpożarowych gwarantuje większą niezawodność i większe bezpieczeństwo niż centralny system zasilania awaryjnego.

Akumulatory alarmowe to najczęściej akumulatory o niewielkich gabarytach, rozsiane w wielu miejscach budynku. Bardzo często są to miejsca z utrudnionym dostępem, lokalizacje na sufitach podwieszanych itp.

Dlatego warto wydać nieco więcej i zastosować akumulatory o dłuższej żywotności projektowanej, tak aby obniżyć koszty serwisowania i wymian dużej ilości niewielkich akumulatorów w wielu lokalizacjach.

Jak testować akumulator od alarmu ?

Profesjonalny system alarmowy powinien automatycznie przeprowadzać test sprawności akumulatora i poinformować użytkownika z dużym wyprzedzeniem o konieczności wymiany baterii. Bardzo często się jednak zdarza, szczególnie w małych, tanich instalacjach, że gdy zapala się „czerwona lampka Battery” akumulator jest już w fatalnym stanie.

Ewentualna awaria zasilania oznacza szybkie zakończenie pracy systemu, praktycznie bez podtrzymania na baterii. Czasem nawet ilość energii zgromadzona w wyeksploatowanym akumulatorze nie jest już wystarczająca do zadziałania powiadomień o aktywacji alarmu.

Paradoksalnie systemy alarmowe montowane w miejscach, gdzie awarie zasilania są częste i długotrwałe, mają siłą rzeczy zasilanie awaryjne utrzymanie w dobrym stanie. Powtarzające się awarie to automatycznie okazja do przymusowego testu zasilania i jasna informacja dla użytkownika, gdy czas pracy na bateriach staje się zbyt krótki.

Tam gdzie nie ma dużych problemów z zasilaniem konieczne jest okresowe przeprowadzenie testu sprawności akumulatorów. Test należy przeprowadzać w czasie gdy jest nadzór nad obiektem i ewentualne przerwanie pracy alarmu nie spowoduje nadmiernego ryzyka.

Wykonując test trzeba brać pod uwagę:

  • możliwość nagłej przerwy w działaniu systemu (wtedy gdy nie mamy kontroli nad stanem naładowania akumulatorów i nie mamy wiedzy ile akumulatory wytrzymają)
  • ryzyko wystąpienia prawdziwej awarii zasilania bezpośrednio po zakończeniu testu; w takim przypadku akumulatory nie zdąża się doładować i mogą nie wytrzymać przerwy w zasilaniu ponieważ akumulatory w alarmach ładowane są najczęściej przez wiele godzin (10-20), małym prądem

Przeprowadzanie testu sprawności zasilania awaryjnego najlepiej wykonywać z kontrolą napięcia na akumulatorze. W takich warunkach wystarczające jest niewielkie wyładowanie 10-30% tak aby, po porównaniu z wynikami poprzednich pomiarów, uzyskać informację o postępującym zużyciu akumulatorów.

Realna ocena zapotrzebowania na energię

Pobór prądu w czasie testu powinien być stały, najlepiej maksymalny jaki danym system może wygenerować. Moc pobierana przez system bardzo może się zmienić w zależności od ilości pracujących urządzeń.

Czas pracy na bateriach,  dla systemu wyposażonego w kamery z dodatkowym oświetleniem działającym tylko w nocy, będzie znacznie krótszy po zapadnięciu zmroku. Systemy z kontrolą dostępu mogą zasilać zwory poszczególnych drzwi tylko w określonych godzinach itd. Podobne czynniki muszą być brane pod uwagę aby testy były miarodajne i aby uniknąć zaskoczenia.