Jak podłączyć dwa akumulatory 12V na 24V, 36V, 48V.

 

Większość dostępnych w handlu akumulatorów AGM ma napięcie znamionowe 12V. Niskonapięciowe urządzenia elektryczne, zasilacze UPS, centrale telefoniczne pracują często na wyższych napięciach: 24V, 36V lub 48V.

Łączenie akumulatorów na 24V

W celu otrzymania akumulatora 24V wystarczy podłączyć dwa akumulatory 12V. W tym wypadku akumulatory łączymy szeregowo. W celu wykonania takiego połączenia:

  • biegun dodatni  pierwszego akumulatora podłączamy do zasilanego układu
  • biegun ujemny akumulatora pierwszego łączymy z biegunem dodatnim akumulatora drugiego
  • biegun ujemny akumulatora drugiego podłączamy do zasilanego układu

To wystarczy aby uzyskać akumulator 24V o takiej samej pojemności jak każdy z łączonych akumulatorów. Napięcie powstałego w ten sposób zestawu równe jest sumie napięć łączonych akumulatorów.

Łączenie akumulatorów na 36V

W celu otrzymania akumulatora 36V wystarczy podłączyć w wyżej opisany sposób trzy akumulatory 12V.

  • biegun dodatni  pierwszego akumulatora podłączamy do zasilanego układu
  • biegun ujemny akumulatora pierwszego łączymy z biegunem dodatnim akumulatora drugiego
  • biegun ujemny akumulatora drugiego łączymy z biegunem dodatnim akumulatora trzeciego
  • biegun ujemny akumulatora trzeciego podłączamy do zasilanego układu

W ten sposób uzyskujemy akumulator 36V o pojemności jak każdy z łączonych akumulatorów.

Przykładowo, po połączeniu w ten sposób dwóch akumulatorów o napięciu 12V i pojemności 7A uzyskamy zestaw akumulatorów o napięciu 36V (suma napięć połączonych baterii) i pojemności 7 Ah (pojemność taka jak każdej z łączonych baterii).

Łączenie akumulatorów 48V i wyższe napięcia

Analogicznie realizuje się połączenie większej ilości akumulatorów, na przykład dla uzyskania akumulatora 48V należy połączyć szeregowo 4 akumulatory 12V.

Łączenie akumulatorów 2V, 6V

W podobny sposób łączyć można również akumulatory o innych napięciach. W modułach bateryjnych, często spotyka się połączenie kilku akumulatorów 6V.

Dwa akumulatory 6V 7Ah połączone szeregowo tworzą moduł bateryjny 12V 7Ah.  Elektrycznie jest to dokładny odpowiednik akumulatora 12V 7A,  jednak zastosowanie akumulatorów 6V pozwala na lepsze dopasowanie do wielkości obudowy.

Dzięki łączeniu akumulatorów w różnych obudowach zasilacz UPS może być dopasowany do dostępnej przestrzeni. Na przykład zmieścić się w wysokości 1U szafy RACK a jednocześnie zmagazynować wymaganą ilość energii.