System HACCP

HACCP to w skrócie analiza zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (Hazard Analysis Critical Control Points).

HACCP to system, którego działanie polega na identyfikacji i ocenie każdych zagrożeń wynikających z procesu produkcyjnego artykułów rolno-spożywczych. System ten pozwala jeszcze scharakteryzować wszelakie środki, jakie są obowiązkowe do opanowania zagrożeń i zagwarantowania bezpieczeństwa żywieniowego a tym samym jakości produkcji.

Początkowym funkcją HACCP stało się zapewnienie bezpieczeństwa żywieniowego dla astronautów. System taki został opracowany wespół z NASA. Dziś system HACCP jest stosowany wszystkim w zakładach przemysłu spożywczego różnych wielkości.