Nagrzewanie i iskrzenie połączenia z akumulatorem.

Nagrzewanie się połączeń akumulatora

Wyraźne nagrzewanie się miejsca połączenia okablowania z akumulatorem jest oznaką zbyt dużej rezystancji połączenia w stosunku do wartości płynącego prądu i sygnałem do tego aby usunąć problem. Nagrzewanie się miejsca styku powoduje wzrost temperatury otoczenia oraz bezpośrednie nagrzewanie akumulatora a to negatywnie wpływa również na żywotność samej baterii. Przyczynę nagrzewania należy ustalić i wyeliminować bo jest to stan awarii lub prowadzący do wystąpienia awarii.

Podwyższona rezystancja połączenia akumulatora z okablowaniem wynika najczęściej z niedopasowania końcówek do terminali akumulatora ale może wystąpić również przy poprawnie dopasowanych końcówkach, posiadających nominalny rozmiar. Przyczyną utrudnionego przepływu prądu jest również zanieczyszczenie terminali akumulatora lub konektorów lub połączenia konektorów z rdzeniem okablowania. Zanieczyszczenia mogą mieć postać nalotów, powstałych w wyniku działania tlenu, wilgoci, kwaśnego otoczenia. Tego rodzaju zanieczyszczenia działają jak izolator i utrudniają przewodzenie.

Iskrzenie połączenia akumulatora

Iskrzenie miejsca styku oznacza bardzo złe połączenie. Iskrzenie, pomijając problemy użytkowe, obniżenie sprawności złącza, może okazać się bardzo niebezpieczne. Wbrew powszechnej opinii, również ze szczelnych akumulatorów bezobsługowych może się wydzielać wybuchowa mieszanka wodoru, co w połączeniu z iskrzeniem, w warunkach słabej wentylacji stwarza realne zagrożenie wybuchem.

Stwierdzenie silnego nagrzewania lub iskrzenia w miejscu połączenia okablowania z akumulatorem wymaga natychmiastowej naprawy.

Naprawa uszkodzenia

Mimo poważnego charakteru awarii naprawa zwykle nie jest ani kosztowna ani trudna, polega na oczyszczeniu terminali akumulatora oraz zaopatrzenia okablowania w nowe złącza.