Przeglądy zasilania awaryjnego

Kontrola oraz pomiary akumulatorów DSO

Jako ważne ogniwo łańcucha bezpieczeństwa detale systemu DSO powinny zostać wystawiane okresowej inspekcji i testom zdolności aby utrzymania pełnej zdolności. W układzie zasilania DSO ogniwem kluczowym są akumulatory, z tej racji w wypadku wystąpienia niebezpieczeństwa pożarowego też wybuchem w niedługim czasie odcięte zostaje zasilanie sieciowe. Właściwie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach eksploatacji akumulatorów pomiary pojemności, temperatury, napięcia ładowania , a oprócz tego rezystancji wewnętrznej akumulatorów należałoby realizować corocznie, w pewnych przypadkach co pół roku.System Ostrzegania Dźwiękowego musi zostać sprawdzany co trzy miesiące. Przy zasilaniu bateryjnym system powinien wytrzymać w stanie czuwania poprzez jedną dobę i po 24h w stanie czuwania cały czas ponadto parać się 30 min w stanie zwiększonego poboru prądu - to jest w trakcie nadawania. Jakość pracy systemu działającego przy odciętym zasilaniu nie może odbiegać od stanu przy zasilaniu w stanie normalnym: mowa i komunikaty automatyczne powinny zostać cały czas zrozumiałe a stan dźwięku może się zmniejszyć maksymalnie o 6dB.

Miejsca sprzęgania akumulatorów pomiędzy sobą , a oprócz tego scalenie od baterii akumulatorów do centrali należałoby sprawdzić pod kątem poprawności połączenia (dokręcenie śrub) , a oprócz tego czy też w miejscu sprzęgania nie widać śladów korozji, nagrzewania (stopiona obudowa, izolacja,przebarwienia na złączkach). Niepewne scalenie niedługo stawia coraz większy opór powodując nagrzewanie i spadek napięcia.Ważnym czynnikiem jest sprawdzenie temperatury bezpośredniego środowiska akumulatorów. To oznacza, że mierzymy temperaturę w pobliżu akumulatora w zamkniętej szafie, względnie temperaturę obudowy akumulatora wprost po otworzeniu pokrywy/drzwi szafy. Dla większości akumulatorów zalecaną temperaturą pracy jest przedział 20 - 25 st. C. Podwyższona temperatura (na przykład w ciepłe dni) rzutuje na przyspieszoną degradację akumulatorów. W temperaturach wyższych niźli 25 stopni C zalecana jest korekta w dół wartości napięcia ładowania buforowego.

DSO

Dźwiękowe Układy Ostrzegawcze (DSO) pozwalają na przekazywanie treści głosowej , a oprócz tego sygnałów ostrzegawczych w obszarze budowli, tak ażeby umożliwić sprawną ewakuację w wypadku wystąpienia niebezpieczeństwa pożarowego, wybuchem bądź alternatywnych sytuacji kryzysowych. Komunikaty mają sposobność zostać nadawane zmechanizowane - aktywacja poprzez system wykrywania pożaru jak również poprzez operatora systemu bądź uprawnione osoby kierujące akcją ratunkową.Wprowadzenie centralnego systemu DSO umożliwia ograniczenie dezorientacji ludzi znajdujących się w obiekcie w przeciągu wystąpienia niebezpieczeństwa. Wielokrotnie są to osoby nieznające rzetelnie układu pomieszczeń, kierunków ewakuacji. Niemała część ludzi może znaleźć się we wnętrzu początkowy raz i nie posiadać jakiejkolwiek wykształcenia o lokalu. W powiązaniu z tym systemy ostrzegawcze mocowane są przede wszystkim w budyneczkach użyteczności powszechnej, hotelowych, zamieszkania zbiorowego, dworcach, portach, stacjach metra.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.