Poprawa niezawodności zasilania w energię elektryczną.

Dodatkowa, niezależna linia zasilająca

W Polsce sieci SN oraz nN mają charakter promieniowy, a więc jednym ze sposobów zwiększania niezawodności dostaw energii elektrycznej do przedsiębiorstw jest przyłączenie drugiej, niezależnej linii zasilającej z sieci elektroenergetycznej. Nie zapewnia to jednak autonomicznego źródła energii w przypadku awarii większego obszaru SEE. Rozwiązanie to daje niemal nieograniczony zasób mocy, jednak koszty instalacji są bardzo wysokie. Czas przełączania takiej układu wynosi najczęściej ułamek sekundy.

Agregaty prądotwórcze

Inną metodą jest zastosowanie agregatu prądotwórczego napędzanego najczęściej wysokoprężnym silnikiem spalinowym, ale również spotykane są instalacje z turbiną gazową. Jest to dość kosztowny sposób na podniesienie niezawodności zasilania ze względu na stopień złożoności całej konstrukcji. Ponadto silniki takie wymagają nieraz ciągłego podgrzewania, aby zachować stan gotowości do jak najszybszego uruchomienia. Dodatkowo niezbędne jest zmagazynowanie odpowiedniej ilości paliwa zasilającego silnik.

Zastosowanie agregatu zapewnia wysoki zasób mocy elektrycznej, a także długi czas jej użytkowania (uzależniony od ilości zmagazynowanego paliwa). Czas przełączania w zależności od konstrukcji waha się od kilku minut do ułamka sekundy.

Baterie akumulatorów

Dużą popularnością przy stosowanych rezerwowych źródłach zasilania odbiorów elektrycznych cieszą się baterie akumulatorów, stosowane jako autonomiczne urządzenia zasilające oraz w układach bezprzerwowego zasilania (UPS). Często wspomagają również zasilanie podzespołów agregatów prądotwórczych. Akumulatory cechują się niemal kompletnym brakiem elementów ruchomych, co sprawia, że przy odpowiednim użytkowaniu są praktycznie niezawodne.

Baterie akumulatorów stosuje się do zasilania układów wymagających do tego prądu stałego, ale również do odbiorników mogących pobierać prąd stały, jak i zmienny, np. oświetlenie. Przy zastosowaniu falownika energia elektryczna z akumulatorów może być również przekazywana do odbiorników wymagających zasilania wyłącznie prądem przemiennym.

W zależności od układu ładowania akumulatorów czas przełączania wynosi od kilku sekund do nieprzerwanego zasilania. Instalacja rezerwowego zasilania w postaci baterii akumulatorów jest zazwyczaj w pełni bezobsługowa - przełączanie następuje automatycznie, bez ingerencji człowieka.

Kolejną zaletą tego rozwiązania jest niski koszt instalacji i utrzymania ze względu na prostotę konstrukcji oraz powszechność występowania materiałów, z których zbudowane są akumulatory. W przedsiębiorstwach, gdzie jest duże zapotrzebowanie na moc zaleca się jednak użycie innych równoległych źródeł zasilania awaryjnego ze względu na średni zasób mocy takiej baterii (im większe zapotrzebowanie na moc tym większa gabarytowo bateria).

Inne metody poprawy niezawodności

Istnieje jeszcze szereg innych rozwiązań poprawy niezawodności zasilania w przemyśle jednak są to metody niekonwencjonalne i większość z nich znajduje się dopiero na etapie badań. Przykładami takich niekonwencjonalnych instalacji są m.in. koła zamachowe, super kondensatory, nadprzewodnikowe magnetyczne zasobniki energii, które być może znajdą swoje zastosowanie w niedalekiej przyszłości.