Jak podłączyć dwa akumulatory 12V na 24V, 36V, 48V.

Większość dostępnych akumulatorów AGM ma napięcie 12V. Niskonapięciowe urządzenia elektryczne, zasilacze UPS, centrale telefoniczne pracują często na wyższych napięciach: 24V, 36V lub 48V.

W celu otrzymania akumulatora 24V wystarczy podłączyć dwa akumulatory 12V. W tym wypadku akumulatory łączymy szeregowo. W celu wykonania takiego połaczenia:

  • biegun dodatni akumulatora pierwszego akumulatora podłączamy do zasilanego układu
  • biegun ujemny akumulatora pierwszego łączymy z biegunem dodatnim akumulatora drugiego
  • biegun ujemny akumulatora drugiego podłączamy do zasilanego układu

Tyle wystarczy aby uzyskać akumulator 24V i takiej samej pojemności jak każdy z łączonych akumulatorów. Napięcie powstałego w ten sposób zestawu równe jest sumie napięć łączonych akumulatorów.

Analogicznie realizuje się połączenie większej ilości akumulatorów, na przykład dla uzyskania napięcia 36V łączymy szeregowo 3 akumulatory 12V, dla uzyskania akumulatora 48V należy połączyć szeregowo 4 akumulatory 12V, i tak dalej.