Większy akumulator do UPS, wydłużenie czasu podtrzymania zasilania.

Czas awaryjnej pracy na bateriach zależny jest głównie od pojemności banku akumulatorów. W większości urządzeń UPS możliwe jest wydłużenie czasu autonomii poprzez prostą rozbudowę  baterii. Dla uzyskania większej pojemności kolejne gałęzi należy dołączać równolegle - zachowując takie samo napięcie.

Przy rozbudowie należy zwrócić uwagę, na to że zasilacze UPS projektowane są na określoną wydajność i warunki pracy. Pomimo teoretycznej możliwości rozbudowy banku akumulatorów do dowolnych rozmiarów są pewne ograniczenia w zakresie zwiększania pojemności, które należy brać pod uwagę.

Ograniczenia mogące utrudnić lub uniemożliwić rozbudowę pojemności akumulatorów:

Zastosowanie akumulatora o mniejszej pojemności niż montowana fabrycznie również jest możliwe. W tym wypadku jednak nie ma już tak dużej dowolności. Wraz ze zmniejszeniem baterii akumulatorów spada oczywiście czas podtrzymania.

Zależność czasu pracy od temperatury otoczenia

Na dostępną pojemność a co za tym idzie czas pracy na bateriach, wpływ ma temperatura akumulatorów. W związku z tym szacując wymaganą pojemność pod uwagę trzeba brać najniższą temperaturę, przy której zasilanie ma się odbywać z baterii. Pojemność znamionowa dla większości akumulatorów podawana jest w temperaturze 20 - 25 st. C. W temperaturze 0 stopni C ten sam akumulator zaoferuje około 80% pojemności nominalnej a w -20 st. C już tylko około 60%.